เรือนเทา

เรือนเทาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระตำหนักใหญ่ เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวทาด้วยสีเทาทั้งหลัง ยกใต้ถุนสูงจากพื้นประมาณ ๕๐ เซนติเมตร หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่มีทางขึ้นลง ๒ ทาง คือ บันไดทางด้านทิศใต้ กับทิศเหนือ ในอดีต เรือนเทาเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ในระหว่างที่กำลังก่อสร้างพระตำหนักใหญ่ (ตำหนักเทา)

Responsive image
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์