สวนส่วนพระองค์ (สวนดอกไม้)

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของพระตำหนักใหญ่ลักษณะเป็นสวนดอกไม้ มีสระเลี้ยงเต่าเลี้ยงปลา สระน้ำสร้างเป็นแนวลดหลั่นกันลงมาเพื่อให้น้ำไหลเวียนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ เป็นสถานที่พักผ่อนพระราชหฤทัยของสมเด็จฯ ปัจจุบันสภาพยังคงเดิมมีการนำดอกไม้มาปลูกทดแทนส่วนที่หายไป


Responsive image
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์