สวนส่วนพระองค์ (สวนผลไม้)

ลักษณะการสร้าง ก่อด้วยอิฐแดงเป็นลักษณะโปร่งล้อมรอบบริเวณ เพื่อกั้นเป็นสวนส่วนพระองค์ สมเด็จฯ ท่าน ทรงเลี้ยงเป็ด ห่าน ไก่ และนกหงส์หยก ภายในบริเวณสวนปลูกเงาะมะปริง มะปราง ลิ้นจี่


Responsive image
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์