ศาลาทรงไทยกลางน้ำ

เป็นศาลาทรงไทยกลางคลองบ้านแก้ว ขึ้น – ลง โดยอาศัยบันไดปูนสะพานไม้ที่เชื่อมกับตัวศาลา กลางทางด้านทิศตะวันตก ศาลาหลังนี้มีฐานที่สร้างจากคอนกรีต ตัวศาลาสร้างจากไม้หลังคาแบบจตุรมุข มุงสังกะสี บุหน้าจั่วด้วยแผ่นยิบซั่มล้อมรั้วด้วยลูกกรงไม้ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทำระเบียงยื่นออกและเชื่อมกับศาลาใหญ่ โปรดให้นำพระกระยาหารมาเสวยเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ

Responsive image
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์