สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมเสวนาวิชาการ ชำระประวัติศาสตร์ “สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทุบหม้อ ณ จุดใด

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมรำไพพรรณี รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในการเปิดงานอภิปรายเชิงวิชาการ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทุบหม้อข้าวหม้อแกง ณ จุดใด โดยเชิญนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประกอบด้วย โดยมีนักประวัติศาสตร์เมืองจันท์และจังหวัดตราด ร่วมเสวนา ๔ ท่าน คือ ๑ อ. มนตรี พงษ์เจริญ ๒. คุณ องอาจ บุญการี ๓. คุณ กามนิตย์ ดิเรกศิลป์ ๔. คุณ จารึก วิไลแก้ว ร่วมอภิปรายชำระประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทุบหม้อข้าวหม้อแกง ณ จุดใดทั้งนี้หลังจากพิธีเปิดงานได้มีการลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่าง สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ เครือข่ายวัฒธรรมจังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และชมรมส่งเสริมศิลปวัฒธรรมและสืบสานประเพณีท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี
20190118111428HEDAB_0.jpg
20190118111428RGBST_1.jpg
20190118111428KYHOQ_2.jpg
20190118111428TSKXY_3.jpg
20190118111428YHTUK_4.jpg
20190118111428LSOCN_5.jpg
20190118111428NKTQJ_6.jpg
20190118111428TIRVZ_7.jpg
20190118111428JFXRU_8.jpg
20190118111428NLOYH_9.jpg
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์