นายพีรพัฒน์ ศีลรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาประเภทปืนสั้นมาตรฐาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพัฒน์ ศีลรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาประเภทปืนสั้นมาตรฐาน บุคคลชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
20190117111301FILEX_0.jpg
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์