นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม"ครูอาสา พัฒนาความรู้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ" ณ สถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดจันทบุรี

(16 ม.ค 2562) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย นางสาวเกษรินทร์ ชูสังข์ ประธานนักศึกษาฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรม/โครงการ "ครูอาสา พัฒนาความรู้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ" ณ สถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดจันทบุรี
20190117102129VGUNT_0.jpg
20190117102129XIEFV_1.jpg
20190117102129KOTIE_2.jpg
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์