โปรโมชั่นเทศกาลท่องเที่ยว
promotion1
ประกาศผู้ชนะราคากลาง ซื้อดินรถหกล้อ จำนวน ๔๐ เที่ยว โดยวิธีเจาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมกระดาษ เขียนตอบ จำนวน ๑ รายการ คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรม/กิจกรรมท่องเที่ยว
promotion1

ลานรำวงพื้นบ้าน ชุมชนตะปอน อำเภอขลุง จ.จันทบุรี

ลานรำวงพื้นบ้าน ชุมชนตะปอน อำเภอขลุง จ.จันทบุรี เป็นการจัดบริการวิชาการ จัดขึ้นโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุง และวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ภาพกิจกรรม
promotion1
การจัดโครงการส่งเสริมคณาจารย์ต่อการดำเนินงานวิจัย : การอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงบประมาณ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2562

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
การประชุมคณะอนุกรรมการกองบรรณาธิการวารสารวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 2/2562

อ่านเพิ่มเติม >>

แนะนำวีดีโอ
ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

ดูวิดีโอ

เสื่อจันทบูรณ์

เสื่อจันทบูรณ์

ดูวิดีโอ

สารคดีประชาธิปก

สารคดีประชาธิปก

ดูวิดีโอ

แผ่นดินพระปกเกล้า

แผ่นดินพระปกเกล้า

ดูวิดีโอ

ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์