โปรโมชั่นเทศกาลท่องเที่ยว
promotion1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำโรงเรียนสาธิต สังกัดครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโรงเรียนสาธิต สังกัดครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรม/กิจกรรมท่องเที่ยว
promotion1

ลานรำวงพื้นบ้าน ชุมชนตะปอน อำเภอขลุง จ.จันทบุรี

ลานรำวงพื้นบ้าน ชุมชนตะปอน อำเภอขลุง จ.จันทบุรี เป็นการจัดบริการวิชาการ จัดขึ้นโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุง และวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ภาพกิจกรรม
promotion1
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วย Google Classroom วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม >>

แนะนำวีดีโอ
ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

ดูวิดีโอ

เสื่อจันทบูรณ์

เสื่อจันทบูรณ์

ดูวิดีโอ

สารคดีประชาธิปก

สารคดีประชาธิปก

ดูวิดีโอ

แผ่นดินพระปกเกล้า

แผ่นดินพระปกเกล้า

ดูวิดีโอ

ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์