โปรโมชั่นเทศกาลท่องเที่ยว
promotion1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕๒ รายการ (คณะวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรม/กิจกรรมท่องเที่ยว
promotion1

ลานรำวงพื้นบ้าน ชุมชนตะปอน อำเภอขลุง จ.จันทบุรี

ลานรำวงพื้นบ้าน ชุมชนตะปอน อำเภอขลุง จ.จันทบุรี เป็นการจัดบริการวิชาการ จัดขึ้นโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุง และวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ภาพกิจกรรม
promotion1
Gen A พช.รำไพพรรณี ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์สารคดีเทิดพระเกียรติ นำเสนอในโอกาสอันเป็นมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
โครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รำไพพรรณี จัดกิจกรรมสงกรานต์พัฒนาชุมชนปี 62 "เชิดชูเกียรติ จิตอาสา พัฒนาชุมชน"

อ่านเพิ่มเติม >>

แนะนำวีดีโอ
ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

ดูวิดีโอ

เสื่อจันทบูรณ์

เสื่อจันทบูรณ์

ดูวิดีโอ

สารคดีประชาธิปก

สารคดีประชาธิปก

ดูวิดีโอ

แผ่นดินพระปกเกล้า

แผ่นดินพระปกเกล้า

ดูวิดีโอ

ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์