โปรโมชั่นเทศกาลท่องเที่ยว
promotion1
ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประกาศรายชื่อ "ผู้สำเร็จการศึกษา" ภาคการศึกษาที่ 1/2561 อนุมัติ วันที่ 18 มกราคม 2562 และ ประกาศรายชื่อ "ผู้ไม่สำเร็จการศึกษา" ภาคการศึกษาที่ 1/2561

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้าพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรม/กิจกรรมท่องเที่ยว
promotion1

ลานรำวงพื้นบ้าน ชุมชนตะปอน อำเภอขลุง จ.จันทบุรี

ลานรำวงพื้นบ้าน ชุมชนตะปอน อำเภอขลุง จ.จันทบุรี เป็นการจัดบริการวิชาการ จัดขึ้นโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุง และวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ภาพกิจกรรม
promotion1
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมเสวนาวิชาการ ชำระประวัติศาสตร์ “สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทุบหม้อ ณ จุดใด

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
นายพีรพัฒน์ ศีลรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาประเภทปืนสั้นมาตรฐาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม"ครูอาสา พัฒนาความรู้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ" ณ สถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม >>

แนะนำวีดีโอ
ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

ดูวิดีโอ

เสื่อจันทบูรณ์

เสื่อจันทบูรณ์

ดูวิดีโอ

สารคดีประชาธิปก

สารคดีประชาธิปก

ดูวิดีโอ

แผ่นดินพระปกเกล้า

แผ่นดินพระปกเกล้า

ดูวิดีโอ

ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์