โปรโมชั่นเทศกาลท่องเที่ยว
promotion1
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 2 รายการ

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ขอเชิญชวน ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการ “เตรียมพร้อมสอบ TOEIC”

อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรม/กิจกรรมท่องเที่ยว
promotion1

ลานรำวงพื้นบ้าน ชุมชนตะปอน อำเภอขลุง จ.จันทบุรี

ลานรำวงพื้นบ้าน ชุมชนตะปอน อำเภอขลุง จ.จันทบุรี เป็นการจัดบริการวิชาการ จัดขึ้นโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุง และวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ภาพกิจกรรม
promotion1
งานรับงานรับขวัญน้องใหม่ พช. ร้อง “รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง” สร้างสำนึกให้ทำตามแบบอย่างในหลวง ร.9 ใช้ศาสตร์การพัฒนา เปลี่ยนตนเอง และสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
รปศ. คณะมนุษย์ฯ ถ่ายทอดผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนประมงพื้นบ้านจันทบุรีตราดและปั้นจุลินทรีย์บอลลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

อ่านเพิ่มเติม >>

แนะนำวีดีโอ
ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

ดูวิดีโอ

เสื่อจันทบูรณ์

เสื่อจันทบูรณ์

ดูวิดีโอ

สารคดีประชาธิปก

สารคดีประชาธิปก

ดูวิดีโอ

แผ่นดินพระปกเกล้า

แผ่นดินพระปกเกล้า

ดูวิดีโอ

ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์