โปรโมชั่นเทศกาลท่องเที่ยว
promotion1
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ประจำโรงเรียนสาธิต สังกัดครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรม/กิจกรรมท่องเที่ยว
promotion1

ลานรำวงพื้นบ้าน ชุมชนตะปอน อำเภอขลุง จ.จันทบุรี

ลานรำวงพื้นบ้าน ชุมชนตะปอน อำเภอขลุง จ.จันทบุรี เป็นการจัดบริการวิชาการ จัดขึ้นโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุง และวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ภาพกิจกรรม
promotion1
โครงการอบเชิงปฏิบัติการ "แนวคิดทางการสอนดนตรีสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาดนตรีในชุมชน"

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
สำนักบริการวิชาการร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประชุมขับเคลื่อนงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี “การพัฒนาจันทบุรี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”

อ่านเพิ่มเติม >>

แนะนำวีดีโอ
ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

ดูวิดีโอ

เสื่อจันทบูรณ์

เสื่อจันทบูรณ์

ดูวิดีโอ

สารคดีประชาธิปก

สารคดีประชาธิปก

ดูวิดีโอ

แผ่นดินพระปกเกล้า

แผ่นดินพระปกเกล้า

ดูวิดีโอ

ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์