โปรโมชั่นเทศกาลท่องเที่ยว
promotion1
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประกาศผลการสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ ของลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรม/กิจกรรมท่องเที่ยว
promotion1

ลานรำวงพื้นบ้าน ชุมชนตะปอน อำเภอขลุง จ.จันทบุรี

ลานรำวงพื้นบ้าน ชุมชนตะปอน อำเภอขลุง จ.จันทบุรี เป็นการจัดบริการวิชาการ จัดขึ้นโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุง และวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ภาพกิจกรรม
promotion1
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
พิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และพิธีประกาศกิตติคุณผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ปี 2559 – 2560

อ่านเพิ่มเติม >>

promotion1
ประชุมสัมมนา “เกษตรสร้างเงินยุคดิจิทัล คว้าโอกาสรวยจากธุรกิจเกษตร”

อ่านเพิ่มเติม >>

แนะนำวีดีโอ
ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

ดูวิดีโอ

เสื่อจันทบูรณ์

เสื่อจันทบูรณ์

ดูวิดีโอ

สารคดีประชาธิปก

สารคดีประชาธิปก

ดูวิดีโอ

แผ่นดินพระปกเกล้า

แผ่นดินพระปกเกล้า

ดูวิดีโอ

ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์